Gradnja proizvodno distributivnog trgovačkog centra

Naziv projekta: Gradnja proizvodno distributivnog trgovačkog centra
Broj projekta: 32/2007
Program: poslovna, trgovina
Status: Izgrađeno djelomično
Projekt: 2007.
Lokacija: Hrvatska, Soblinec, Soblinečka cesta 55
Bruto površina: 4 634,16 m2
Volumen: 28 449,61 m3
Klijent: CBA INTERNACIONAL d.o.o. Zagreb
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Glavni izvođač: 45.8665052585, 16.1543018598

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.