• Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Concept d.o.o. za projektiranje i inženjering, Concept d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: Kralja Zvonirmia 102b, Vinkovci
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Osijeku
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS 030008553
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 30.000,00 kn uplačen u cijelosti
  • Predsjednik uprave: Tihomir Maras, d.i.a.
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun: Privredna banka Zagreb
  • IBAN: HR 5523400091100168389
  • OIB: 38857267622